TẢN MẠN VỀ TẦM ẢNH HƯỞNG & QUYỀN LỰC

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 14, 2017

TẢN MẠN VỀ TẦM ẢNH HƯỞNG & QUYỀN LỰC
Rất nhiều người lầm tưởng rằng LÃNH ĐẠO đồng nghĩa với QUYỀN LỰC, họ đam mê quyền lực, cả đời họ phấn đấu theo từng nấc thang chức vụ, đồng nghĩa với quyền lực càng ngày càng lớn hơn.
Thực chất lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng. Lãnh đạo không phải là ra lệnh, là chỉ huy mà lãnh đạo chính là tạo ảnh hưởng. Người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng là người có sức tác động lớn lên người khác, khiến mọi người đi theo và làm theo. Họ là người không dùng quyền lực mà vẫn giành được kết quả.
Những người có ảnh hưởng ắt có quyền lực. Nhưng không phải tất cả những người có quyền lực đều có ảnh hưởng.
SỨC MẠNH CỦA TẦM ẢNH HƯỞNG
Người có tầm ảnh hưởng sẽ khiến người khác cảm thấy họ có sức mạnh, có quyền lực, bởi họ đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, bởi chỉ khi khó khăn người ta mới thật sự cần đến một thứ vũ khí đặc biệt nào đó.
Khi có tầm ảnh hưởng và biết cách sử dụng tầm ảnh hưởng thì người lãnh đạo không cần ra lệnh hay ép buộc mà cấp dưới, nhân viên vẫn răm rắp thực hiện hướng tới việc hoàn thành mục tiêu. Ảnh hưởng của họ với tổ chức đôi khi còn lớn hơn cả người có chức vụ cao hơn, những người như vậy người ta gọi là lãnh đạo không cần chức vụ hay thủ lĩnh một cách tự nhiên.
Người có tầm ảnh hưởng luôn để lại dấu ấn cả trong tư duy lẫn cảm giác của cộng sự, đồng nghiệp, nhân viên.
BIẾN ẢNH HƯỞNG THÀNH QUYỀN LỰC
Người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng là người dùng tài năng và phẩm chất của mình để gây ảnh hưởng, tác động lên những người khác, lôi cuốn mọi người tự nguyện đi theo và làm theo; họ là người không dùng quyền lực mà vẫn giành được kết quả.
Chính vì vậy mà người có ảnh hưởng ắt sẽ có quyền lực, ngược lại nhiều người có quyền lực, có chức vụ nhưng lại không có ảnh hưởng đến cộng sự, đồng nghiệp và cấp dưới.
Người có tầm ảnh hưởng khiến cộng sự, đồng nghiệp, nhân viên tự nguyện làm việc cùng họ để hoàn thành mục tiêu, điều này có nghĩa là họ đã biến ảnh hưởng thành quyền lực.
Còn người dùng quyền lực thì dường như càng ra lệnh, càng áp đặt, càng ép buộc, lại càng phải đối diện với sự phản kháng của người khác.
LÀM CÁCH NÀO CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG
Muốn có tầm ảnh hưởng trước hết phải có phẩm chất, tài năng và chiến tích (càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt).
Phẩm chất bao gồm các đức tính trung thực, trung tín, chân thành, hào phóng, bao dung, độ lượng, nhân từ, yêu thương. Phẩm chất chính là công bằng, công minh trong đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ, cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm.
Muốn có tầm ảnh hưởng thì phải tạo được niềm tin với mọi người. Muốn có niềm tin thì người lãnh đạo phải có sự nhất quán: nhất quán với tầm nhìn, định hướng, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, triết lý quản trị, triết lý đối nhân xử thế.
Muốn có tầm ảnh hưởng thì phải luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng, tính cách của nhân viên.
Muốn có tầm ảnh hưởng thì phải chữ tín ngay cả với nhân viên, luôn tuân thủ nguyên tắc: “lãnh đạo đã hứa là nhất định làm”.
Muốn có tầm ảnh hưởng thì người lãnh đạo phải dám nhận trách nhiệm, nhất là khi thất bại, phải thấu hiểu một nguyên tắc: “lãnh đạo có thể từ bỏ mọi thứ, trừ trách nhiệm”; Giống như một viên phi công máy bay hành khách: Trách nhiệm đưa máy bay hạ cánh an toàn còn cao hơn cả sinh mạng của chính mình.
Muốn có tầm ảnh hưởng thì người lãnh đạo phải tạo cho cấp dưới tin rằng họ sẽ thành công và khi thành công phải tạo cho cấp dưới thấy thành công là nhờ nỗ lực và tài năng của họ. Điều tối kỵ của lãnh đạo là khi thành công nhận hết vinh quang về mình.
LỜI KẾT
Lãnh đạo dùng quyền lực là dễ nhất, nhưng lại khó nhất vì sẽ không lấy được trái tim của cộng sự, đồng nghiệp và nhân viên.
Lãnh đạo có tầm ảnh hưởng là khó nhất, vì không phải dễ dàng tạo được tầm ảnh hưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>