Thành quả với mỗi người không nằm ở tính vĩ đại cải tạo thế giới mà ở giá trị của nó với người đó

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 23, 2017

Thành quả với mỗi người không nằm ở tính vĩ đại cải tạo thế giới mà ở giá trị của nó với người đó.
Thành quả của chị gái tôi là con trai trong top học sinh giỏi, nghỉ hè mỗi sáng đi bưng bê được 70k.
Thành quả của bạn tôi là con học trại hè quốc tế.
Thành quả của tôi là cô gái 4 tuổi biết tự mặc đồ, bê bàn ghế mỗi bữa ăn. Nỗ lực từng chút, gây chú ý với cô ấy, hướng dẫn cô ấy làm theo ý bạn, dù thất bại 100 lần thì lần thứ 101 sẽ thành công. Giống như bầy kiến nhỏ, khi cùng khiêng một mẩu bánh, mỗi con kéo về một hướng, nhưng rồi cũng đủ hiểu nhau để mang được về tổ.
Một đứa trẻ lớn quá nhanh đôi khi khiến cha mẹ không kịp cảm nhận những điều nhỏ nhoi như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>