THƠ PU SKIN

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 19, 2017

THƠ PU SKIN
Tình yêu ơi cho lòng ta yên tịnh
Muốn xua người ra khỏi đáy tim này
Ôi Ma Sa bao ngày ta cố lánh
Để riêng lòng dang thẳng cánh tung bay
Nhưng em ạ có ngờ đâu đôi mắt
Khóa thân tôi trong những cánh song tù
Mắt ở nơi nơi ,mắt ngời trước mặt
Phút yên lành tan giữa tối thâm u
Khi đã thấu mối tình anh nặng thế
Hãy yêu anh em nhé ! Hỡi Ma Sa
Và khi thấy nơi xa này quạnh quẽ
Anh bị em giam cấm mãi không tha …
( Trích trong truyện ngắn Người con gái viên đại úy )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>