Thông tin về chuyện Hàn Quốc copy sgk Nhật bắt đầu từ bài này

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 25, 2017

Thông tin về chuyện Hàn Quốc copy sgk Nhật bắt đầu từ bài này. Anh NTU có nhắc lại thông tin này nên tôi lại nói lại đó là thông tin không chính xác. Tôi không đọc sách của Tnbs nên không rõ trong các sách bán chạy của mình anh ta có đưa bài này và bài về môn Đức Dục(tự tưởng tượng ra và xuyên tạc rất nhiều thông tin về giáo dục Nhật) vào không. Tnbs là bậc thầy gãi vào ẩn ức tinh thần dân tộc và đánh vào cảm tính của người đọc.
Murakami Haruki đã từng nói đại ý rằng chủ nghĩa hay tinh thần dân tộc cảm tính giống như rượu. Uống lúc đầu thì ngon sau thì say nhưng uống nhiều uống mãi thì có hại cho sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>