Thư viện và bình nước, Hôm nay tui đã phải nuốt nước bọt từ 2h đến 4h30 cho đỡ khát và chẳng làm được việc gì…

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time January 20, 2018

Thư viện và bình nước
Hôm nay tui đã phải nuốt nước bọt từ 2h đến 4h30 cho đỡ khát và chẳng làm được việc gì sất cả. Bà bảo tui cố nhắm mắt vào mà uống cho đỡ khát nhưng nó chỉ để duy nhất một cái cốc rồi úp cái cốc lên nắp bình giữ nhiệt mua tại wetrek. Mai bà lên thư viện bà kéo sập cái thư viện ấy xuống cho tui đỡ tức nhé bà Hoàng Mai. Tui hận.

Xem thêm bài viết trước tại địa chỉ: www.thongtindulichcanbiet.com/news/detail/10-binh-dung-nuoc-tot-nhat-nam-2017-phan-5-1435.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>