Tôi đã đi cùng anh ấy và Từ thiện thật 2 năm và nhìn TTT thay đổi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 22, 2017

Tôi đã đi cùng anh ấy và Từ thiện thật 2 năm và nhìn TTT thay đổi, trưởng thành lên từng ngày. Có thể có lúc chông chênh trong công tác quản lý và xây dựng. Nhưng sau đó tiêu chí, định hướng và cách làm của TTT cũng ngày càng rõ ràng và có chiều sâu hơn. Anh nói với tôi, trong thời gian tới, anh hi vọng mỗi khi nhắc đến TTT, ngoài việc là một nhóm các bạn trẻ cùng nhau làm tự thiện, mọi ng sẽ nhắc đến những dự án thiết thực mà TTT đã làm được, những hành động và câu chuyện nhân văn của anh và các bạn tình nguyện viên truyền tải tới mọi người.
❤️ Nguyễn Thành Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>