Tôi vừa được Tháihà Books báo tin là các em sẽ phối hợp cùng Hoàng Huy giúp tôi tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về cuốn sách “Sức khỏe trong tay bạn” vào lúc 19

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 8, 2017

Tôi vừa được Tháihà Books báo tin là các em sẽ phối hợp cùng Hoàng Huy giúp tôi tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về cuốn sách “Sức khỏe trong tay bạn” vào lúc 19.00 ngày 13/4.
Nói thật là tôi chưa bao giờ dự giao lưu trực tuyến, nên không biết nó thế nào. Vì vậy, trăm sự nhờ các em Tháihà Books và Hoàng Huy lo giúp nhé.
Vui quá vì lại sắp được nói chuyện với bạn bè ở cả xa và gần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>