Trời mùa đông rét buốt

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 8, 2017

Trời mùa đông rét buốt
Một cô đi chợ về
Chờ đò hoài không thấy
Thẫn thờ bến sông quê
Đang băn khoăn tìm cách
Để về bên kia sông
Bỗng xuất hiện tên cướp
Cưỡng chế đòi… “giao thông”
Cô gái bèn tính toán
Và nói với tên này:
“Thôi nhờ anh giúp đỡ
Qua sông rồi hẵng hay”
Tên cướp nghe cũng thích
Đỡ mang tiếng “cưỡng dâm”
Sang kia “nó” tự nguyện
Như vậy sướng hơn không!
Và thế là tên cướp
Cõng cô gái qua sông
Trời rét, lạnh tê tái
Cả hai sun cả… mông
Sang đến bờ bên ấy
Cô gái giữ đúng lời
“Trả ơn” cho tên cướp
Nhưng gã đã… “tịt ngòi”
Vì trời chiều giá rét
Khi cõng cô gái bơi
Nước sông lạnh đến nỗi
Làm nó… “sun” mọi nơi
Tên cướp đành bất lực
Thả cho cô gái đi
Nuốt nước dãi tiếc nuối
Vì… ứ làm được gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>