Uncategorized

Tử vong mẹ (Maternal Mortality)

Tử vong mẹ (Maternal Mortality)
Mức độ nguy hiểm tới sinh mạng người phụ nữ khi mang thai và sinh
Birth Rate ở VN (theo World Bank, 2013) là 16/1000 dân. Việt Nam có khoảng 90 triệu dân. Số phụ nữ có thai, sinh hàng năm là hơn 1,4 triệu phụ nữ (sản phụ).
Maternal Mortality Ratio ở VN (theo World Bank, 2013) là 54/100.000 ca sinh. Tử vong mẹ được định nghĩa là các trường hợp phụ nữ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến việc có thai và sinh. Tỉ lệ này ở Việt Nam được xem là trung bình/khá so với các nước trên thế giới.
Như vậy, ở Việt Nam mỗi năm có thể có hơn 750 sản phụ mất do có thai và sinh đẻ.
Tính trung bình, mỗi ngày ở VN có gần 4.000 trường hợp sinh và mỗi ngày có hơn 2 trường hợp tử vong mẹ. Như vậy, cứ 2.000 trường hợp sinh mỗi ngày thì có hơn 1 trường hợp tử vong mẹ.
Mỗi ngày có hàng chục triệu người tham gia giao thông, mỗi ngày nghe nói có 24 người chết do tai nạn giao thông. Như vậy, là cứ vài triệu người tham gia giao thông mỗi ngày thì có 1 người chết vì tai nạn giao thông. Vậy là đã được cho là quá nguy hiểm, thảm hoạ quốc gia rồi.
Việc mang thai và sinh con nguy hiểm đến sinh mạng gấp hơn 1000 lần so với tham gia giao thông! Các gia đình và phụ nữ cần biết nguy cơ có thể có khi mang thai và sinh con.
Để thực hiện thiên chức làm mẹ, phụ nữ phải cực khổ và chịu một nguy cơ không nhỏ cho mạng sống của mình. Phụ nữ dũng cảm thật!
– Lưu ý: tỉ lệ tử vong mẹ thật sự ở VN có thể cao hơn nhiều do các thống kê này ở VN thường không đầy đủ.
Friend nào đồng ý rằng việc có thai và sinh đẻ thật sự là nguy cơ quan trọng với sức khoẻ và sinh mệnh người phụ nữ thì share giùm cho nhiều gia đình cùng hiểu.