Với nhiều du học sinh Việt Nam

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

Với nhiều du học sinh Việt Nam, họ rời khỏi đất nước với nhiều hy vọng. Họ có thể chất chứa những băn khoăn và trăn trở về quê hương khi họ rời khỏi đất nước. Hoặc là vì giáo dục nước ngoài tốt hơn. Hoặc họ nghĩ là cơ hội việc làm ở nước ngoài là tốt hơn. Hoặc đơn giản là vì họ muốn tìm kiếm cái gì đó mới mẻ hơn. Dù vì lý do gì, họ cũng đã đến với một vùng đất xa lạ, những đất nước mà họ chỉ thấy trên phim ảnh, internet, hoặc nghe từ những người nước ngoài mà họ gặp đây …
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>