Xe vừa vào Tân An

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 15, 2017

Xe vừa vào Tân An , tui gọi cho Ông Già Móm để ổng chuẩn bị xe tới đón
ỔNG : A lô !
TUI : Anh , ra chưa vậy ?
ỔNG : Ra rồi , từ sáng sớm lận
TUI : Trời , sớm dữ !
ỔNG : Ừ , già rồi em ơi !
5 phút sau xe tới , thấy 2 ông bà đã ra lề đường ngồi uống cafe chờ đợi .
Chuyện có vậy thoy !
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>